Sempozyum/Symposium


“GÖNÜLLÜLÜK VE KATILIM”
ULUSLARARASI GÖNÜLLÜLÜK SEMPOZYUMU
3-4 Kasım 2010 - İSTANBUL


Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu Gönüllü Programı’nın İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti süreci içinde edindiği gönüllü koordinasyonu deneyimlerini paylaşmak ve gönüllülüğün katılım, kültür sanat, hizmet, sivil alan, demokrasi, yurttaşlık gibi kavramlarla ilişkisini tartışmak amacıyla düzenlenmektedir.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti (AKB) Ajansı Kent Kültürü Yönetmenliği tarafından yürütülen Gönüllü Programı, İstanbul 2010 AKB sürecinde İstanbulluların daha etkin rol almalarını sağlamak ve Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerinin ihtiyaç duyduğu gönüllü koordinasyonunu gerçekleştirmek amacıyla 2009 yılının Ağustos ayında çalışmalarına başladı. Gönüllü Programı, üç alanda faaliyet göstermektedir. Program; saha ziyaretleri, tanıtım çalışmaları ve sosyal içerme etkinlikleri aracılığıyla gönüllü bulmakta; oryantasyon, eğitim, sosyal etkinlik, seyirci geliştirme ve uluslararası gönüllülük sempozyumuyla gönüllü yetiştirmekte; mahalle şenliği ve etkinlik koordinasyon çalışmalarıyla gönüllüleri proje ve etkinliklerle eşleştirmektedir. Gönüllü Programı Ekim 2010 tarihine kadar 6042 gönüllüye ulaşmış, içlerinden 510’u aktif gönüllü olarak etkinlik ve projelerde yer almış, 471’i eğitimlerden yararlanmış ve 111 farklı etkinlikte 4063 birim gün projelerde çalışmıştır.

Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizcedir.

“VOLUNTEERISM AND PARTICIPATION”
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON VOLUNTEERISM
 NOVEMBER 3-4th 2010
İSTANBUL
International Symposium on Volunteerism aims sharing of experiences in the process of volunteerism and discussing the volunteer’s relationship with concepts such as participation, arts and culture, services, civil space, democracy and citizenship.

The Volunteer Program was launched in August 2009 by the Urban Culture Directorate of İstanbul 2010 European Capital of Culture (ECC), in order to orchestrate the required volunteer efforts and to enable the volunteers to engage actively in the realization of ECC events and activities. The Volunteer Program operates in three main areas: recruiting volunteers through field visits, promotional works and social inclusion activities; training those volunteers through orientations, social events, audience generation and international symposium on volunteerism; and matching volunteers with related activities and projects through neighborhood festivals and event coordination sessions. The program has reached out to 6042 volunteers as of October 2010, 471 has participated in trainings, 510 individuals worked in 111 different events for 4063 man/dates.

The symposium will be conducted in Turkish and English.