Program/Program


Uluslararası Gönüllülük Sempozyumu / 3-4 Kasım 2010 / Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi / İstanbul 2010 AKB Gönüllü Programı / Program

International Symposium on Volunteerism / 3-4 November 2010 / Tarık Zafer Tunaya Culturel Center / Istanbul 2010 ECoC Volunteer Programme / Programme


3 Kasım Çarşamba / 3rd November Wednesday
4 Kasım Perşembe / 4th of November Thursday

09:00-10:00
Kayıt ve Kahvaltı-Registiration and Breakfast
Kayıt ve Kahvaltı-Registiration and Breakfast

10:00-11:00
“Açılış Konuşmaları”-"Opening Speeches"

Murat Alemdar (Gönüllü Programı Proje Koordinatörü-Project Coordinator of Volunteer Program) (Moderatör-Modaretor)

Şekib Avdagiç (İstanbul 2010 Yürütme Kurulu Başkanı-President of the Istanbul 2010 ECoC Executive Board)

Hayati Yazıcı (Devlet Bakanı ve İstanbul 2010 Koordinasyon Kurulu Başkanı-Minister of State and the Presedint of Istanbul 2010 ECoC Coordination Board)
“Kültür-Sanat ve Gönüllülük”-Culture-Art and Volunteerism

Mehmet Gürkan (İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECoC)

Esra Nilgün Mirze (İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECoC)

Faruk Pekin (Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı-Cultural Awareness Foundation)

Ronald Seeliger (Ruhr 2010 AKB-Ruhr 2010 ECoC)

Yeşim Yalman (İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECoC) (Moderatör-Moderator)

11:00-11:30
Çay-Kahve Arası-Coffee Break
Çay-Kahve Arası-Coffee Break

11:30-13:00
“Gönüllülük ve Yurttaşlık”-"Volunteerism and Citizinship

"

Prof. Dr. Fuat Keyman (İstanbul Politikalar Merkezi-Istanbul Policy Center)


Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu (Sabancı Üniversitesi-Sabancı University)


Ulaş Tol (Yaşama Dair Vakfı-YADA Foundation)
Laden Yurttagüler (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi-Istanbul Bilgi University NGO Research and Training Center) (Moderatör-Moderator)
“Gönüllülük-Sanat ve Güçlendirme”-"Volunteerism-Art and Empowerment"


Laden Yurttagüler (İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi-Istanbul Bilgi University NGO Research and Training Center)


Gülbahar Dağ (Başak Kültür Sanat Vakfı-Başak Culture and Art Foundation)
Yörük Kurtaran (İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi-Istanbul Bilgi University Youth Studies Unit)


Ümit Özdemir (İstanbul 2010 AKB-İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECoC) (Moderatör-Moderator)
“Gönüllülük-Sanat ve Katılım”


Hülya Denizalp (Gençtur)


Ayça İnce (İstanbul Bilgi Üniversitesi-Istanbul Bilgi University)


Melek Özman (Filmmor Kadın Kooperatifi-Filmmor Woman Cooperative)


Fadime Boztaş (İstanbul 2010 AKB-İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECoC) (Moderatör-Moderator)

13:00-14:00
Yemek Arası-Lunch
Yemek Arası-Lunch

14:00-15:30
“Gönüllülük-Hizmet-Savunuculuk”-"Volunteerism:Service-Advocacy


Başak Akkan (Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu-Boğaziçi University The Social Policy Forum)
Serhan Ada (İstanbul Bilgi Üniversitesi-Istanbul Bilgi University)
Sandra Habeck (Philipps Üniversitesi-Philipps-Universität Marburg)
Prof. Dr. Nurhan Yentürk (İstanbul Bilgi Üniversitesi-Istanbul Bilgi University) (Moderatör-Moderator)
“Avrupa Kültür Başkentleri, Yurttaşlık ve Gönüllülük”-"European Capitals of Culture, Citizinship and Volunteerism"


Yılmaz Kurt (İstanbul 2010 AKB-Istanbul 2010 ECoC)
Gürhan Ertür (Açık Radyo)
IIona Waltz- Eva Knyihar(Peç 2010 AKB Gönüllü Programı-Pecs 2010 ECoC Volunteer Programme)


Gül Turner (Liverpool 2008 AKB Gönüllü Programı-Liverpool 2008 ECoC Volunteer Programme)


Evren Ergeç (Toplum Gönüllüleri Vakfı-Community Volunteers Foundation) (Moderatör-Moderator)

15:30-16:00
Çay-Kahve Arası-Coffee Break
Çay-Kahve Arası-Coffee Break

16:00-17:30
“Sosyal Hizmet ve Gönüllülük”-"Social Works and Volunteerism


Doç. Dr. Hakan Acar (Hacettepe Üniversitesi-Hacettepe University)


Yard. Doç. Dr. Pınar Uyan (İstanbul Bilgi Üniversitesi/Tarlabaşı Toplum Merkezi-İstanbul Bilgi University/Tarlabaşı Community Center)


Nurey Özer (Türk- Alman Gençlik Birliği-Turkish German Youth Association)


Zeynep Meydanoğlu (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı-Third Sector Foundation of Turkey (Moderatör-Moderator)
“Savunuculuk ve Gönüllülük”-Advocacy and Volunteerism


Avi Haligua (Küresel Eylem Grubu-Global Action Group)


Yiğit Aksakoğlu


Funda Oral (Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneği-Roman Culture Solidarity and Developmet Association)


Ebru Uzpeder (Helsinki Yurttaşlar Derneği-Helsinki Citizins Assamble (Moderatör-Moderator)
İstanbul 2010 Gönüllü Programı Deneyim Paylaşımı-Istanbul 2010 Volunteer Programme Experience Sharing


Gönüllü Koordinasyonu-Volunteer Coordination: Murat Alemdar-Eda Afife Demirtaş


Saha Koordinasyon-Field Coordination: Necmettin Yemiş-Kenan Dursun-Yunus Emre Angun


Etkinlik Koordinasyon-Event Coordination: Volkan Akoluk-Ensar Albayrak


Mahalle Çalışmaları-Local Community Works: Fırat Şahin


Gönüllü Eğitimi-Volunteer Training: Ayşegül Güney-Gülesin Nemutlu


Veritabanı-Database: Gizem Paksoy
İzleme&Değerlendirme-Monitoring&Evaluation: Erhan Okşak

Yan Etkinlikler-Side Activities

Gönüllü Fotoğrafları Sergisi-Photo Exhibition Theme: Volunteers of
Istanbul 2010 ECoC Volunteer Programme

Barış Yaşbala
3-4 Kasım 2010 Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

STK Fuarı ve Kütüphanesi-Fair of Non Govermental Organizations (NGOs)
and NGOs Library
3-4 Kasım 2010 Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Avrupa Kültür Başkenti Gönüllü Programı Koordinatörleri Yuvarlak Masa
Toplantısı

Round-table Conference of European Capital of Culture Volunteer
Programme Coordinators

5 Kasım 2010 Sepetçiler Kasrı
"Kapalı Oturum"-"Close to Public"